Krovy zásadne režeme zo smreku získavaného z Kysuckých hôr v akosti:

A = piliarska guľatina na stolárske účely

B = piliarska guľatina na stavebné účely

 

  • hrúbkovej triedy Æ 30 + (cm) a Æ 40 + (cm) na tenšom konci
  • z prvého výrezu o dĺžkach = 10,0 + 11,0 až 15,0 bm.

( to je dĺžka = nad koreňom až pod konármi = z časti kmeňov bez konárov )

 

Ako je prírodou dané, človek je omylný a preto sa často krát stáva aj to, že nie vždy alebo hneď človek pochopí, čo tie krovy na mieru znamenajú. Každý krov vykazuje konkrétnu spotrebu daného materiálu, pričom počty prierezov, dĺžok a kusov sú pri každom jednom krove strechy odlišné a najčastejšie sa uvádzajú v stotinách až tisícinách metra (m). Jednoduchý príklad na vysvetlenie: nárožná krokva 120/180 mm v dĺžke 5,35 m, tu pri tomto rozmere je veľmi dôležitý fakt, či už je zarátaná aj rezerva, pričom máme možnosť na výber tento daný kus vyhotoviť v dĺžke 5,5 m, kde rezerva predstavuje ani nie 3% navýšenia, alebo možnosť dĺžky 6,0 m kde riziko malej rezervy alebo nedostatku dĺžky už nieje žiadna. Každý kus má svoju dĺžku a iné prepočítanie, určite stačí pri dĺžke 5,10 m aby sa rezerva zaokrúhlila na 5,50 m a predišlo sa riziku nedostatku. Konečný výpočet reziva sa navýši, ale iba v priemere o 7 % až 8 % z hodnoty výkazu, čo sa týka dĺžok. Dôležité je vedieť, že naše dĺžky sa uvádzajú na polmetrové dĺžky, napríklad: 2,0 m; 2,5 m; 3,0m; 3,5m až 11,5m.

 

Okrem iného je v našom záujme poskytovať klientom aj servis, ktorý zahŕňa:

  • kompletné strešné systémy podkrovia a montáž
  • tesárske, klampiarske a pokrývačské práce
  • morenie s certifikovaným moridlom – Bochemit Forte
  • rozpočet a doprava na miesto určenia

 

Je v našom záujme aby sme Vám poskytli kvalitu, ktorá sa nesie aj menom našej firmy, v takých cenových reláciách, aby sa uspokojili potreby oboch strán, Vašej aj našej.

 

Čo sa týka realizácií krovov, disponujeme viacerými tesárskymi partiami, tvorených skúsenými odborníkmi s dlhoročnou praxou v danej oblasti realizácii striech – krokov.

 

Krovy na mieru:

 

– hranoly od 3,0 m do 11,5 m ( v prípade potreby zabezpečíme dĺžky aj nad 11,5 m)

pričom sa reže nie na celé m ale na polmetrové dĺžky a to: 4,0 m; 4,5 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m atď.

 

– laty, či už bežné dĺžky, od 3,0 m do 7,0 m alebo skladové balenie, kde má balík jednotnú dĺžku a

prierez lát, napr.: 3/5, 4/5, 5/5, 6/4 alebo podľa potreby výkazu

 

– dosky (25mm hrúbka) či už bežné dĺžky, od 3,0 m do 7,0 m alebo skladové balenie, kde má balík jednotnú dĺžku alebo podľa potreby výkazu

 

– väzníkové krovy (zabezpečujeme, neprojektujeme, nepresadzujeme)

 

 

Krov ako taký sa skladá z viacero konkrétnych, ale zároveň rôznych prierezov a dĺžok hranolov, ktoré tvoria (pomúrnice, krokvy, klieštiny, väzníky, strešné laty a ďalšie podporné (nosné) hranole ako napr. stĺpik, pásik.

 

Krov – rezivo sa spracúva výlučne z čerstvej hmoty, s presnosťou a kvalitou, pričom hranoly majú všetky štyri hrany ostrohranné, bez oblín, bez kôre, žiadna hniloba, žiadne za modranie, hladký rez, žiadne škodce (červotoč, lykožrút)

 

Skladový materiál určený prevažne pre stavebniny alebo firmy vykonávajúce stavebnú činnosť majú možnosť pre svoje účely odoberať materiál nimi danými rozmermi materiálu, nabalených do balíkov, napr.:

 

– hranoly 10/10 = 4,0 m (6,0 m) s možnosťou si určiť veľkosť balíka na m3, na jednotlivé kusy alebo tonážnu hmotnosť

– laty 4/5 = 3,0 m až 7,0 m s možnosťou si určiť balík na m3 alebo na jednotlivé kusy (bežné metre, napr.

1.000 bm = 2,0 m3)

K vypracovaniu cenovej ponuky či už na samotný krov alebo aj na práce, jednoznačne potrebujeme výkaz reziva a výkres krovu, pri cenení prác aj statiku, ktoré sú súčasťou projektu strechy. V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku aj na kompletné práce (tesárske, klampiarske, pokrývačské) cenová ponuka na krov – na rezivo sa po dohode medzi nami a Vami naceňuje z technických výkazov preštudovanými naším majstrom tesárom, ktorý by daný krov po dohode realizoval, z dôvodu, že tesár ako odborník dáva záruku na svoju robotu. Toto nieje podmienka, ak to, čo sa bude realizovať je bezo zmeny s tým, čo je v projekte bez akýchkoľvek zmien a staticky to zodpovedá potrebám projektu, pričom sa netreba držať predchádzajúceho, je to len možný variant riešenia a poradenstva z našej strany v prospech Vás.

Tak ako aj pri inom, tak aj pri krovoch sa rezivo cení zvlášť – samostatne, ako aj súvisiace práce.

Je v našom záujme Vám vyhovieť, preto Vás vopred zdvorile žiadame, aby ste brali do úvahy a na vedomie, že ani na krov a ani na práce sa nedajú určiť ceny ,,len tak z brucha,, .

 

 

 

 

Ako sa vyššie uvádza, poskytujeme kompletné strešné systémy podkrovia a montáž, takisto aj strešné krytiny a doplnky, ako sú:

  • Mediterran
  • Bramac
  • Tondach
  • plechové krytiny

 

s komplet všetkými doplnkami potrebnými k zhotoveniu danej konkrétnej strechy.