rnrnAs med alle klienter som har rask fett nedgang, er gallesteinene utbredt, og omfattende uttrykk er kostholds- og adferdsradgivning for de storste utfallene. Selv om individer med magebandsoperasjoner kaster vekt mer for hverandre enn gastrisk bypass-folk, ma de imidlertid noye overvake deres velv?re for eventuelle mulige sidestrommer fra forholdsvis umiddelbar kroppsvektstap. rnA kalorier med lavt kaloriinnhold har ganske mange av de samme truslene som gastrisk bypass, og kan kanskje v?re signifikant mindre effektive. Mange individer tester et lite kalori diett, (1000 til 1200 kalorier om dagen for kvinner i alle aldre, 1200 til 1600 energi en dag for herrer), for de er enige om noen form for overdreven vektnedgang kirurgisk prosedyre.

I virkeligheten, de fleste forsikringsorganisasjoner ma ha en gastrisk bypass berort person a slippe a mini gastrisk bypass bestemt belop av kroppsvekt i seks maneder for medisinske prosedyrer, for a kvalifisere for positive aspekter. Ikke desto mindre har mange obese klienter problemer med en kalorifattig matplan, og de endelige resultatene er generelt ikke ganske positive. rnrnA redusert kalori diettprogram bestar av mat pa proteiner, frukt og gronnsaker i sma porsjoner. V?skeinntak bor v?re drikkevann eller usote drikker disse typer som te.

Alle matvarer onsker a bli regnskapsfort i kaloriekartet. Denne matplanen vil utlose sultesmerter, og kan fore til kreft etter mat og til og med medisinsk fortvilelse (som ogsa er en typisk komplikasjon av gastrisk bypass medisinske prosedyrer). Minimal kalori maltid planer ma ofte suppleres med naturlige vitaminer for a v?re sikker pa riktig diettinntak. rnrnComplications and hazards of a minimal-calorie dietrnDe viktigste komplikasjonen ved en lav-kalori spise plan er binge som skjer rett etter at pasienten faller av diett planen, som skjer sa ofte som nittifem prosent av tiden. Det vil ta en solid vilje for a kunne avvise trang til a ta inn.

Plastikkirurgi og skjonnhetsprosesser

De fleste folk kan ikke opprettholde langsiktig lavere kalori diett pa grunn av fusk og utilsiktet overspising av energi, og maten kan kreve kanskje til og med rett etter at diettplanen handler om, noe som kan fore til okt pounds. Dette er ikke et problem med ens viljestyrke, som ganske mange tror – det er en naturlig fysiologisk reaksjon pa sult.

Ny undersokelse har vist at pundene som ble oppnadd i lopet av den umiddelbart etterdypende binge, er mye mer sta og utfordrende a bli kvitt, noe som kan gjore utfordringen med fedme enda verre. rnrnWhat forskere vet om lite kalori dietsrnIn Excellent Calories, Poor Energy, oppdager vi om en analyse utfort i 1917 av regissoren av Carnegie Institutionen i Washington’s Nutrition Laboratory, Francis Benedict. Gjennomgangen ble lagt under tittelen Human Vitality and Effectiveness Under Extended Extended Diet. rnrnA sammenlignbar studie ble ferdig i 1944 ved kollegiet i Minnesota. Effektene har blitt utgitt i 1950 i e-boken The Human Human Hearing Biology. rnrnWhat virkelig viser seg pa en „velbalansert“ minimal-kalori diett: The Carnegie StudyrnThe 1917 undersokelsen ble bygget for a finne ut om mennesker kunne trives pa et diettregime med redusert kaloriinnhold. I lopet av undersokelsen ble det tatt vare pa de psykologiske og fysiske tegnene som et team av unge mannlige frivillige hadde hatt for a redusere spiseplaner pa 1400 til 2100 energi hver dag. De bodde pa dette nivaet i en maned, med forventning om a minimere deres totale kroppsvekt med 10%.

Gjennom de etterfolgende to manedene ble de voksne mennene beholdt pa diettprogrammer som ville klare sin kroppsvekt pa dette nye stadiet. rnrn Hvis du noen gang har v?rt pa en „balansert“ senket kalori-spiseplan i kjop for a redusere kroppsvekt, vil suksessen til denne analysen virke kjent for deg. rnrnSymptoms: Den 10% kroppsvektnedgangen skjedde, som forventet. Ikke desto mindre klagde de 12 herrene i studien kontinuerlig om en gnave sult, og de sa at det var praktisk talt uoppnaelig a holde seg varmt, ikke noe emne hvor mye kl?r de hadde pa seg. rnrnThe metabolske prosess forsinket sa mye at de ville begynne a gjenvinne fett hvis daglig kalori grad gikk opp mer enn 2100 kalorier, men likevel spiste de tidligere mye mer enn det for vurderingen startet.